پیچک ( انسیه موسویان)

شعر و ادب پارسی

عناوین مطالب
- برای گل‌های باغچه نگرانم، ( انسیه موسویان)
- چه اتفاق قشنگی برای باغ افتاد ( انسیه موسویان)
- دلش برای دریا تنگ شده بود ( انسیه موسویان)
- ای رود فرو ریخته در من ! شده دریا( انسیه موسویان)
- قهوه ای موها و ( انسیه موسویان)
- گاهی سر زده( انسیه موسویان)
- به جز تو محبوب من ! ( انسیه موسویان)
- خانه ام تاریک است خالی ام ( انسیه موسویان)
- از لبان بی قرار من( انسیه موسویان)
- پایان تمام دردهاست( انسیه موسویان)
- دوباره شاعر می شوم ( انسیه موسویان)
- گاهی که می خواهم فراموشت ( انسیه موسویان)
- هر شب با آوازی نو به خانه می آید( انسیه موسویان)
- با منیّ و بی منی( انسیه موسویان)
- از تو دلگیرند پرنده های ( انسیه موسویان)
- گاهی از پرنده ها رهاترم( انسیه موسویان) ...
- تو با من و بی منی ...تو نزدیکی و دور( انسیه موسویان)
- عطر و شکوفه می خواهد( انسیه موسویان)
- دلم برای تو تنگ است( انسیه موسویان)
- بی تو تهی ام، شکسته ام، ناچیزم( انسیه موسویان)
- چتری می خواهم از ابرهای ( انسیه موسویان)
- چرا تاریک و سردی( انسیه موسویان)
- اینجا خورشید را دزدیده اند اما( انسیه موسویان)
- طعم توت تازه را که می چشم( انسیه موسویان)
- تو آمدی که شب از چشمهای من برود ( انسیه موسویان)
- چرا این ستاره ها ( انسیه موسویان)
- ماهیگیر رفته است ( انسیه موسویان)
- داشتم برای عروسکهایم لباس می دوختم( انسیه موسویان)
- از تو می خوانم( انسیه موسویان)
- و انگشتان کوچک تو( انسیه موسویان)
- باران خوش بهار بر لبهایم ( انسیه موسویان)
- می خواهم درس بخوانم( انسیه موسویان)
- گلوی من ابری ترین ( انسیه موسویان)
- دعا می کنم چشم های نجیبت ( انسیه موسویان)
- این چای سرد از دهان افتاده ی کمرنگ( انسیه موسویان)
- قصیده‌ای پر موج و خوش آهنگ( انسیه موسویان)
- می توانیم غروب های پاییز( انسیه موسویان)
- یک خط به روی پیشانی خطی کنار ابرویم( انسیه موسویان)
- تو مانند پری های خیالی ( انسیه موسویان)
- بهار آمد و سر زد به آشیانه ی من( انسیه موسویان)
- زیبای خفته بیدار نمی شود چرا؟( انسیه موسویان)
- باران نمی بارد چرا من ( انسیه موسویان)
- مثل عروسکهای تنهایش( انسیه موسویان)
- شب روبه روی من ؛من پشت پنجره( انسیه موسویان)
- گوش کن رعد و برق پا گذاشت ( انسیه موسویان)
- حالا سه شب گذشته که من توی این اتاق ( انسیه موسویان)
- یک جفت کفش قرمز کوچک( انسیه موسویان)
- از رفتنت دهان همه باز....( انسیه موسویان)
- امروز پنج روز است( انسیه موسویان)
- ... وصبح روشن و زيباي اول خرداد( انسیه موسویان)
صفحه قبل 1 2 صفحه بعد